EVU Country group Poland

Dipl.-Ing. Adam Reza
Jana Pawła II 37 bud. 1A, lok. 2.5
31-864 Kraków
Poland


About us

Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych jest organizacją pozarządową, która powstała w 1996 r. Stowarzyszenie zostało założone przez grupę inicjatywną pracowników Zakładu Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Aktywność działań Stowarzyszenia wzrosła po roku 2006, od kiedy to znacząco wzrosła liczba członków zwyczajnych, która od dłuższego czasu waha się pomiędzy 180 a 200. Do Stowarzyszenia należą również członkowie honorowi i członkowie wspierający. Wszyscy członkowie Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych do Spraw Wypadków Drogowych na mocy umowy, zawartej w dniu 28 września 2012 r., są równocześnie członkami EVU.


Głównymi celami Stowarzyszenia są: 

 • edukowanie i wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych jego członków, 
 • ułatwianie komunikacji między biegłymi, służącej wymianie doświadczeń i poglądów związanych z problematyką wypadków drogowych.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 • zrzeszanie biegłych zajmujących się problematyką wypadków drogowych, 
 • działania zmierzające do ciągłego podnoszenia jakości opinii biegłych, 
 • upowszechnianie osiągnięć w zakresie badania wypadków drogowych,
 • inspirowanie i prowadzenie badań,
 • opracowywanie publikacji związanych z wypadkami drogowymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
   

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowane w cyklu dwuletnim sympozja Wypadki drogowe w praktyce biegłych,
 • coroczne Warsztaty doskonalenia obsługi programu PC-Crash,
 • organizowane co najmniej raz w roku Walne Zebranie,
 • kursy i szkolenia organizowane doraźnie w miarę potrzeb,
 • internetowe forum, które stanowi bardzo dobrą platformę wymiany informacji i doświadczeń.

 

Nasi przedstawiciele

Przewodniczący
Dipl.-Ing. Adam Reza

Vice-przewodniczący
Dr.-Ing. Jakub Zębala

Sekretarz
Dipl.-Ing. Piotr Ciępka

Członek Rady
Dr.-Ing. Robert Janczur

Our members in Poland

171 results found.
Dipl.-Ing. Robert Adamczewski --- ---
Dipl.-Ing. Grzegorz Albrecht 60-406 Poznań ---
Dr.- Ing. Piotr Aleksandrowicz 86-032 Niemcz ---
Dr.-Ing. Wojciech Ambroszko 53-633 Wrocław ---
Dipl.-Ing. Marek Anioła 60-354 Town ---
Dipl.-lng. Marek Antos 87-100 Toruń ---
Dipl.-Ing. Pawel Bak 61-749 PoznanWebsite
MSc. Arkadiusz Baran 42-400 Zawiercie ---
Ing. Zbigniew Barszcz 39-400 Tarnobrzeg ---
Dipl.-Ing. Jerzy Bas 71-540 SzczecinWebsite

More country groups

Every country can set up its own country group. Many countries in and beyond Europe have already done so. Cross-border regional groups are in preparation.